Park Komarda

Park Komarda ili Poljana Lukše Beritića nalazi se na jugozapadnom dijelu zaštićene kulturno-povijesne cjeline i prostorno je smještena na pristupnom putu prema ulazu na stonske zidine, kojim tijekom godine prođe oko 200.000 posjetitelja od čega se njih oko 44.000 odluči za posjet zidinama. Park se nalazi u podnožju zidina, dotiče njihovo podnožje i s njima […]