Park Komarda

Park Komarda ili Poljana Lukše Beritića nalazi se na jugozapadnom dijelu zaštićene kulturno-povijesne cjeline i prostorno je smještena na pristupnom putu prema ulazu na stonske zidine, kojim tijekom godine prođe oko 200.000 posjetitelja od čega se njih oko 44.000 odluči za posjet zidinama.

Park se nalazi u podnožju zidina, dotiče njihovo podnožje i s njima čini neraskidivu cjelinu. Trokutastog je oblika te na istoku, svojom najkraćom stranicom, graniči s Ulicom Lukše Beritića. Na sjevernoj strani park je omeđen zidom franjevačkog samostana sv. Nikole, dok je na južnoj strani omeđen pristupnim putom, odnosno ostacima nekadašnjeg južnog zida koji vodi prema tvrđavi Arcimon.

Zbog položaja u neposrednoj blizini zidina i činjenica kako se nalazi na putu prema zidinama, park Komarda je jedna od najvažnijih javnih površina u Stonu. Usprkos tome, park trenutno nema svoju funkciju jer se u njemu neovlašteno parkiraju automobili lokalnog stanovništva i turista. Danas se park može opisati kao velika travnata površina zasađena stablima brijesta i platane. Na njegovom južnom dijelu nalazi se staro boćalište uzduž kojeg su se nekada nalazile klupe. Pored toga, u parku nisu uređene pješačke staze, a u njegovom središnjem dijelu zbog ulegnuća zemljišta dolazi do zadržavanja vode nakon obilnih oborina. Zbog svoje zapuštenosti i neuređenosti, ali i činjenice da pokraj njega moraju proći turisti koji žele pristupiti ulazu na zidine, park Komarda uvelike narušava izgled grada te šteti imidžu Stona kao poznatoj turističkoj i kulturnoj destinaciji.