Program: Operativni program ”Konkurentnost i kohezija” 2014-2020
Nositelj: Općina Ston
Trajanje: 02/2014 (retroaktivno) – 02/2019
Proračun: ukupna vrijednost projekta 61.656.446,73 kunaukupni prihvatljivi troškovi 56.625.224,83 kuna, od čega 85 % bespovratna sredstva u iznosu od 47.995.706,59 kuna
www.strukturnifondovi.hr

Kulturno-povijesna cjelina Stona sa zidinama i utvrdama nastala u vremenu Dubrovačke Republike, kao jedinstven potencijal za intenzivniji razvoj turizma, u lošem je fizičkom stanju i zbog toga nedostupna turistima. Na temelju takvih polazišta kreiran je i osmišljen intergirani projekt „Povijest na zrnu soli“ koji predviđa rekonstrukciju, obnovu i opremanje ključnih objekata kulturne baštine na području Stona.

Nositelj projekta je Općina Ston, a kao partneri sudjeluju Turistička zajednica Općine Ston, Društvo prijatelja dubrovačke starine, Regionalna razvojna agencija DUNEA, Župa sv. Vlaha – Ston i privatni poduzetnik Natura Dalmatia.

Društvo prijatelja dubrovačke starine kroz ovaj će projekt financirati rekonstrukciju, uređenje i opremanje tvrđave Koruna, uređenje tvrđave Veliki Kaštio, rekonstrukciju i uređenje poteza južnog zida Stonskih zidina te uređenje parka Komarda. Impresivni kompleks Stonskih zidina i tvrđava izgrađen je u 14. stoljeću, a kao njegove najznačajnije, a ujedno i, prema fizičkom stanju, najkritičnije točke su tvrđava Veliki Kaštio u Stonu i tvrđava Koruna u Malom Stonu. Nakon rekonstrukcije, obnove i opremanja postat će jedinstvene posjetiteljske atrakcije.

Obnovom poteza južnog zida u Stonu dodatno se osnažuje atraktivnost cijelog kompleksa. Ovaj se dio zidina nalazi u samom centru Stona pored parka Komarda i u blizini Lapidarija. Park Komarda sada je u zapuštenom stanju, a njegovim uređenjem omogućit će se sigurniji i ugodniji pristup zidinama. Također, stvorit će se funkcionalna cjelina koja će budućim posjetiteljima zidina omogućiti prostor za odmor, dječju igru i zabavu (roditelji s djecom) te prostor za informiranje i organiziranje raznih društvenih i kulturnih događajanja.

Na prilasku zidinama i parku Komarda smještena je Biskupska palača u čijem je prizemlju lapidarij. Za provedbu aktivnosti obnove i proširenja Stonskog lapidarija zadužena je Župa sv. Vlaha, Ston. Njegovim se uređenjem stvara dodatna atraktivna turistička lokacija koja će na oko 135 kvadrata prostora ponuditi jedinstvene eksponate iz crkvene i svjetovne povijesti.

Projekt predviđa i obnovu Napoleonovog puta, u onom djelu koji se nalazi na području općine. Turistička zajednica Općine Ston zadužena je za promociju projekta kroz turističke sajmove i promotivne materijale, dok DUNEA, kao jedan od projektnih partnera, radi na aktivnosti nadogradnje Turističke tematske staze ‘Pelješac – vinsko carstvo’. U projekt je uključen i privatni poduzetnik Natura Dalmatia, koja će unapređenjem svog poslovanja nadopuniti projektne aktivnosti, a sve s ciljem kvalitetnije i bogatije turističke ponude Stona, zasnovane na kulturnoj baštini.