Razvoj novih turističkih proizvoda

Zbog velike konkurencije među turističkim destinacijama i rastućeg interesa turista za upoznavanjem samog odredišta, vrlo je važno u turističku ponudu uključiti sadržaje koji će turistima na zanimljiv način približiti destinaciju u kojoj se nalaze. Također, na turističkom tržištu sve je brže rastuća tendencija za uključivanjem turista u lokalne događaje, a samim time i u svakodnevni […]