Home

Projekt obnove kulturno-povijesne baštine grada Stona.

Home

Projekt obnove kulturno-povijesne baštine grada Stona.

220_trans_eu
pnzs_logo_mob

Projekt obnove kulturno-povijesne baštine grada Stona.

220_trans_eu

O projektu

O projektu

O projektu

Općina Ston, na čijem se području provodi integrirani projekt „Povijest na zrnu soli“, unatoč izuzetnim turističkim i razvojnim potencijalima poput iznimno bogate kulturno-povijesne baštine i vrhunske eno-gastronomske ponude, mediteranske klime, čistog mora, očuvanog krajolika te vrlo povoljnog prometnog položaja, ima turizam koji je još uvijek nedovoljno razvijen zbog čega trenutno ne može biti generator socioekonomskog napretka ovog kraja.

Iznimno bogata kulturno-povijesna cjelina Stona sa zidinama i utvrdama nastala u vremenu Dubrovačke Republike, kao jedinstven potencijal za intenzivniji razvoj turizma, uglavnom je zapuštena i prepuštena propadanju te je značajnim dijelom u takvom fizičkom stanju da ne omogućava turističke posjete i obilaske. Na području Općine Ston nalazi se jedinstveni fortifikacijski kompleks (najveći svjetski fortifikacijski kompleks poslije kineskog zida) izgrađen početkom 14. stoljeća od strane Dubrovačke Republike, a sastoji se od zidina, tvrđava i kula. Također, su Stonu se nalazi i najstarija aktivna solana na svijetu koja je i bila razlogom izgradnje cijelog kompleksa.

Od svih objekata iz sastava kompleksa jedino je dio zidina otvoren za posjetitelje. Slijedom toga, kompleks je tek malim dijelom turistički valoriziran i većinom, zbog neuređenosti i opasnosti po sigurnost posjetitelja, posjetiteljima potpuno nedostupan.

Na temelju takvih polazišta kreiran je i osmišljen integrirani projekt „Povijest na zrnu soli“. Projekt predviđa rekonstrukciju, obnovu i opremanje ključnih objekata kulturne baštine na području Stona – impresivnog kompleksa Stonskih zidina i tvrđava izgrađenog u 14. stoljeću od strane Dubrovačke Republike.

Područje djelovanja

Kulturna baština

Tvrđava Veliki Kaštio,
tvrđava Koruna,
Stonski lapidarij,
Stonske staze – Napoleonov put,
potez južnog zida Stonskih zidina

Zelene površine

Park Komarda

Turizam

Razvoj novih
turističkih proizvoda

Gastronomija

Natura Dalmatia

Područje djelovanja

Kulturna baština

Tvrđava Veliki Kaštio, tvrđava Koruna, Stonski lapidarij, Stonske staze – Napoleonov put, potez južnog zida Stonskih zidina

Turizam

Razvoj novih turističkih proizvoda

Gastronomija

Natura Dalmatia

Područje djelovanja

Kulturna baština

Tvrđava Veliki Kaštio, tvrđava Koruna, Stonski lapidarij, Stonske staze – Napoleonov put, potez južnog zida Stonskih zidina

Turizam

Razvoj novih turističkih proizvoda

Gastronomija

Natura Dalmatia

Kontakt

info@povijestnazrnusoli.com
00385 (0)20 777 703